Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Enklere liv..

Vi trenger øvelse i å leve et enklere liv, de aller fleste av oss. Som kristne er vi kalt til å følge vår Herre, Jesus Kristus på veien. Han utfordrer oss til å leve for Ham og for hverandre. En av våre største fristelser er egoisme og sentrering rundt egen navle. Meg og mitt er viktigst.

Jeg utfordrer deg til å tenke radikalt og konkret når det gjelder dine egne ressurser. Kirken har i mange år praktisert tiende som en hjelp til å systematisere og forenkle arbeidet med å gi av sine økonomiske ressurser til noen som trenger det mer. Tiende betyr å ta 10% av inntekten og sette pengene til side for å kunne gi dem til andre. Når skatten er betalt, anbefaler jeg å sette av 10% til en egen konto som du disponerer til beste for andre. Det kan være misjon, nødhjelp, faste prosjekter eller mer tilfeldige formål.

Det gir stor glede å kunne hjelpe andre. Alle som har erfart å gi gaver til noen, vet hvor godt det er å se gleden i den andres øyne. Og vi vet at det er mange som trenger en utstrakt hånd. Fjell menighet støtter ulike organisasjoner og tiltak på fast basis, og vi samler inn penger til vårt arbeid med barn og unge, til ustyr og til drift av menighetens tiltak.

Du er velkommen til å bruke noen av dine økonomiske ressurser i Fjell menighet. Når du praktiserer tiende, vil du merke at du virkelig kan bidra med noe som monner litt! Fjell menighet har en fast givertjeneste, og vi ønsker å videreføre og utvikle den i tiden som kommer. Send meg en mail hvis du ønsker å bidra fast som giver til arbeidet i Fjell menighet!

Lykke til!