Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

En klok veileder

Martin Lönnebo er en klok, gammel mann. Han er en skarpskodd intellektuell og har vært lærer i filosofi. Immanuel Kant var en av hans hovedtemaer. Han vokste opp i enkle kår på landsbygda i Sverige og fikk sin kristne oppdragelse blant lesere. Han har vært biskop i mange år med Linköping som base. Se intervju i Dagens Nyheter..

Og han framstår som en mild og vennlig veiviser som nødig tar store ord i sin munn. Jeg har lest noen av hans bøker, og han gir alltid mye å ta med seg videre, synes jeg. Den siste boken er nettopp oversatt til norsk: Van Goghs rom. Meget, meget lesverdig og jeg anbefaler den på det varmeste.

Martin Lönnebo er med i kretsen rundt tidskriftet Pilgrim. Drivkraften er Peter Halldorf som er redaktør og en flittig forfatter av innsiktsfulle bøker om kristen tro og liv. Se gjerne hjemmesidene deres. Kommuniteten på Nya slottet i Bjärka-Säby utenfor Linköping er et nydelig sted som det også er vel verd å besøke for kortere eller lengre tid.

Mest kjent er han nok for sin Kristuskrans (Frälsarkransen på svensk). Det er et perlebånd etter inspirasjon fra rosenkransen og andre tilsvarende hjelpemidler i bønn. Martin Lönnebo makter å gi sin veiledning enkle og forståelige ord som gir mening og hjelp.

På sidene til Mesterens lys har de laget en flott beskrivelse av kransen og de enkelte perlene. Der finner du gjengitt tenkningen omkring de ulike perlene slik biskop Martin har skrevet om det i sine bøker. Klikk på perlene, og beskrivelsen kommer opp i et tekstvindu. Se her..

Kristuskransen kan du få kjøpt hos Bok og media - eller direkte fra Verbum forlag.