Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Bærekraftig?

Vårt liv og vår adferd har betydning for oss selv og for andre. Samfunnet vi lever i er sterkt preget av kjøp og salg. Reklamen forteller oss nødvendigheten av å stadig kjøpe nye ting - og at vår lykke og trivsel er avhengig av disse tingene.

Mange av oss føler at dette er et tvilsomt budskap. Det er ikke sant at vi kan kjøpe oss til lykke! Og det er farlig både for oss selv og våre medmennesker når tingene tar overhånd. Forbruket vårt er farlig. Det fører også til et stadig økende behov for energi.

I mange år har vi fått stadig mer kunnskap om hvordan systemene i naturen henger sammen og hvordan vi som mennesker påvirker dette. Et samstemmig forskerkorps har slått fast at klimaet er i endring som resultat av utslipp av CO2 og ulike "klimagasser". Al Gores film "En ubehagelig sannhet" har vist dette med stor tydelighet. Naturvernere og kirkelige ledere blir stadig klarere i sitt budskap. Den siste tids debatt om rensingen av gasskraftverk i Norge har aktualisert dette.

Det er viktig at vi gjør noe - alle sammen. Politisk debatt er viktig - og det er viktig at vi bidrar til endring ved å gjøre personlige valg når vi handler, når vi reiser - i hverdagen.

Til forsiden

 

 

 

Grønn hverdag