Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Utfordring - tro og liv

Hva er godt? Hva er sant? Hva er rett? Hva er vakkert? Hva er hellig? Svarene på disse spørsmålene trenger vi å samtale om, på tvers av konfesjonelle og religiøse skillelinjer. Og vi er nødt til å finne ut av det sammen.

Denne delen av våre nettsider forsøker vi å gi konkrete utfordringer og innspill til hva vi kan gjøre sammen og hver for oss. Som kristen menighet på Fjell - og som medmenneske i en verden som trenger vår innsats på så uendelig mange forskjellige måter.

Som vi sier ved slutten av hver gudstjeneste: Gå i fred. Tjen Herren med glede!