Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Utfordring Thomas

Den koptiske kirke i Egypt lever under utfordrende betingelser. Biskop Thomas har etablert et økumenisk senter for dialog mellom mennesker av ulik tro og konfesjon. Mange av hans venner fra Europa - og Norden har besøkt Egypt - og senteret til biskop Thomas.

Vi er kalt til fellesskap i kirken over hele verden, og kontakten med den koptiske kirke i Egypt er en viktig impuls for oss. La oss forsterke og utvikle båndene til den koptiske kirke. Det kan vi gjøre ved å be for biskop Thomas, hans bispedømme og alle medkristne. La oss også be for en god dialog mellom kirken og myndighetene og for hele det egyptiske folk og dets ledere.

Organisasjonen Norsk misjon i øst har engasjert seg mye for kristne kirker som lever under vanskelige forhold. De har også et nært forhold til den koptiske kirke. Les mer...