Tro og liv

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell > Tro og liv

Biskop Thomas

Møte med en koptisk biskop

Biskop Thomas, en liten kjolekledt mann med kyse. En komisk figur nesten hvor som helst han ville vise seg i Norge. Jeg møter ham i Langesund på retreat. Og jeg ler ikke av ham. Jeg blir sittende og lytte til hans undervisning med stigende forventning gjennom dagene vi er sammen.

biskop thomas bord

 

Kan det tenkes at kirken i Norge, og i de andre rike, vestlige land, har en like stor utfordring som kirken i Egypt. Vår velstand og rikdom skaper så mange dilemmaer som vi ikke ser til daglig. Hvordan bruker vi tiden? Hvordan bruker vi de ressursene vi disponerer. Hvor ligger prioriteringene våre? Trenger vi Gud og fellesskapet i kirken? Eller klarer vi oss selv med våre penger og ting som fyller tiden?
(Utfordring fra Biskop Thomas..) 

Den koptiske kirke

Den koptiske kirke i Egypt er gammel. Svært gammel. Kristendommen kom til landet i det første århundre og vant gjenklang. Kirker og klostre ble bygget og fromme menn og kvinner hengav seg til ørkenens stillhet for å møte Gud. Kirken tok opp i seg de eldgamle sangene fra faraoenes tid. Sang og musikk og språk er bevart som kirkespråk i den koptiske kirke. Gravferdssanger og ritualer er brakt videre fra dødsritene og balsameringen i det gamle Egypt. Siden kom Islam som en sterk vind over landet og kom til å prege land og folk i sterkere og sterkere grad. Den koptiske kirke er en mindretallskirke, en kirke som må kjempe for sin plass. Gjennom årene har det vært spenninger mellom kirken og islam og koptiske kristne opplever mye motgang og problemer. Mer om kirken i Egypt..

Biskop Thomas er ansvarlig for et bispedømme i nordre Egypt hvor det bor 120.000 kristne. Han har ansvar for ca 35 prester. Thomas har i flere år reist og besøk venner i Europa, USA og Canada. Det er andre gangen han er i Norge og vi er en gruppe på ca 30 som er kommet for å være sammen med ham et par dager i bønn, gudstjenester og samtaler. Vi bekjenner oss til en, allmenn kirke i vår trosbekjennelse. I denne verdensvide kirke er vi ett fellesskap, og det er nødvendig å møtes på tvers av landegrenser og kulturer. Vilkårene for kirken i Norge og kirken i Egypt er svært forskjellige. Men vi har en felles tro på Jesus Kristus og vi kjenner fellesskapet sterkt.

Thomas som kontaktledd og inspirator

Thomas er munk og bærer sin ordensdrakt. Han ble kalt til tjeneste i kirken og har vært biskop i mange år. Han er en mild, stille og liten mann. Ut fra den vesle kroppen strømmer det en styrke og ro som gjør inntrykk. Han har opplevd mye og har mye å formidle. -Jeg er ikke her for å belære dere, sier han. -Jeg er her for å dele erfaringer i troen. To ganger har han opplevd at kirkebygninger har blitt brent av ekstremistiske fiender av kirken. Og for et par år siden ble han utsatt for en bilulykke. Legene hadde oppgitt ham, og de fortalte at han hadde kort tid igjen å leve. Men Thomas hadde mye ugjort i sitt liv og opplevde et medisinsk mirakel. Han ble helt frisk og jobber videre i sitt bispedømme – og i et retreatsenter han har bygd opp. Her tar han imot besøk fra hele verden og arbeider for enhet og forståelse mellom kristne av ulike konfesjoner.

Mange har besøkt hans økumeniske senter og har kommet tilbake med sterke impulser til eget liv og egen tro. Det gjør sterkt inntrykk å møte medkristne som lever under så forskjellige forhold fra de vi er vant med. Menigheter i Norge får kontakt med menigheter i Egypt. Vennskap og kjennskap skaper relasjoner som gjør det naturlig og nødvendig å be for hverandre og støtte hverandre på ulike måter.

Gode dager krever sterk rygg

Et godt, gammelt ordtak minner oss om vår store utfordring i vår kirke. Velstand og velferd har gitt oss utrolig mange goder og stor frihet. Vi som tilhører de kristne menighetene i Norge, har ressurser og muligheter som er fullstendig ukjent for den koptiske kirke. Når vi hører hvor tøft det er å være kirke i Egypt, blir vi bekymret og ønsker å støtte så mye som mulig. Det er både nødvendig og riktig. Men Thomas stiller oss et nærgående spørsmål.

Kan det tenkes at kirken i Norge, og i de andre rike, vestlige land, har en like stor utfordring som kirken i Egypt. Vår velstand og rikdom skaper så mange dilemmaer som vi ikke ser til daglig. Hvordan bruker vi tiden? Hvordan bruker vi de ressursene vi disponerer. Hvor ligger prioriteringene våre? Trenger vi Gud og fellesskapet i kirken? Eller klarer vi oss selv med våre penger og ting som fyller tiden?

Fellesskapet og den gjensidige avhengigheten mellom menighet, prester og biskop synes også å være ganske forskjellig fra det som er vanlig hos oss. Koptiske kristne lever tett sammen med andre troende – og har kontakt med presten. Når det skjer ting i familien, tar man ofte kontakt med presten for å få hjelp. Biskop Thomas har to ganger besøkt alle familiene i sitt bispedømme. Han tok fri et år sitt første tjenesteår for å møte alle sammen. 120.000 mennesker. Fem år sendere besøkte han dem igjen. Hvem har hørt om noe slikt i Norge?

Undervisning

En forsamling av voksne mennesker satt i en krets med biskop Thomas i fokus. Han ga oss tre samlinger med refleksjoner og tanker. Vi fikk oppleve en dyktig lærer som ga oss av sin erfaring og innsikt med et stort hjerte og med glimt i øyet. Hver økt var rammet inn av en fortelling med basis i hans egen erfaring. Fortellingen illustrerte et viktig prinsipp eller åndelig sannhet og ga rom for undervisning som traff oss på dypet. Hans form er enkel, men berørte oss sterkt.

Hans form og metode er enkel, men likevel rik på nyanser og dybde som ikke er enkel å formidle i noen få setninger. For min egen del har jeg likevel ønsket å skrive ned det jeg oppfattet. Slik kan jeg bedre kan huske det, og kanskje forsøke å gi det videre til andre. Fortellingene formidler en spiritualitet som er befriende enkel – og dyp samtidig. Hans anliggende er helhet, enkelhet og trygghet.

Fortellingene

Den første fortellingen handler om en liten gutt som stiller et stort spørsmål. Et spørsmål som stiller prester og lærere i forlegenhet. Resultatet blir en krise for biskopen og en lek med vann som hjelper oss til å forstå det uforståelige. Å forstå med hjertet – selv om ordene blir for spinkle. Les mer..

Den andre fortellingen tok utgangspunkt i Thomas’ egen barndom. Han var liten og meget flau over at han ikke nådde opp i fotball. Historien blir et lærestykke om menneskets verdi og den ubetingede kjærligheten vi er omsluttet av som Guds bilde. Les mer..

Siste samlingen startet Thomas med å snakke om godstolen foran TV og fjernkontrollen. Det ble utgangspunkt for en betraktning over vår tids oppdeling av tid og vårt stress. Hva skjer når vi sorterer tiden og oppgavene. Hvilke tider er Guds tider? Hellig tid, hva er det? Les mer..