Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Gudstjeneste i Tangen kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 15.04.2018 kl. 11.00 - 12.00
Sted: Tangen

Liturg: Hilde Gunn Sletten
Prekentekst: Joh 10,1-10
Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Merknader: Gudstjeneste. Deltakere fra tårnagenthelg deltar.

Skrevet av: