Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Ivar Nygård


 

 


Ivar Nygård  
Navn: Ivar Nygård
Tittel: Kirkeverge
Adresse
Tlf 32 98 9102
Mobil 907 00 370
E-post nygaard@drammen.kirken.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Kirkelig administrasjonsutvalg Kirkeverge
Fellesrådet Kirkeverge