Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Jorunn Pedersen


 

 


 
Navn: Jorunn Pedersen
Tittel: Sekretær
Adresse
Tlf 32 98 9100
Mobil
E-post pedersen@drammen.kirken.no
   

Oppgaver
Betjener resepsjonen/sentralbordUtlevering/innlevering/oppfølging av det elektroniske nøkkelsystemet for kirker, kapeller og driftsbygningene. Fører kirkebøker. Skriver ut attester (f.eks. dåpsattester). Enkelte sekretæroppgaver. Journalføring av innkommende brev. Utmeldinger. Utlevering/innlevering/oppfølging av det elektroniske nøkkelsystemet for kirker, kapeller og driftsbygningene.