Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post:post.drammen@drammen.kirken.no


Du er her: Startside
 

Drammen prosti

Tips en venn Info Skriv ut 


Drammen mot syd

Drammen prosti er ett av de åtte prostiene i Tunsberg bispedømme. Drammen prosti og Drammen kommune har sammenfallende grenser.

Grunnenhetene i prostiet er åtte menigheter med hvert sitt menighetsråd og stab. Prostiet er geografisk inndelt i åtte sokn, svarende til de åtte menighetene.

Prosten har kontor i 3. etg. på Bragernes torg 6, hvor også kirkevergen og hans administrasjon holder til. Prostekontoret er betjent alle hverdager.

Prostiets e-postadresse: drammen.prosti@drammen.kirken.no

Sist oppdatert: 26.10.2015
Skrevet av: Bent A. Møller