Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Konfirmant 2018 - informasjonsmøte

Dato: 14.06.2017

Torsdag 15. juni 2017 kl. 17.00 i Tangen kirke - for konfirmanter og foreldre/foresatte.

Her finner du infoskrivet som er sendt til deg i posten.