Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Kirkegårder

Konnerud kirkegård 2

Kirkegårdene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Mange kirkegårder ligger på steder som har vært gravplass siden middelalderen og i enda eldre tider. De er derfor en sentral del av vår kulturarv og utgjør ofte et viktig element i kulturlandskapet.

Kirkegårdene og gravferdsordningen i Drammen forvaltes av Drammen kirkelige fellesråd på vegne av Drammen kommune. Alle innbyggere i Drammen har rett til gravplass ved en av disse kirkegårdene. Gravferd skal følge lovens bestemmelser i Gravferdsloven samt de lokale kirkegårdsvedtektene for Drammen.

Norges kommuner er pålagt ved lov å sørge for at det er nok plass på kirkegårdene til å dekke behovet for graver. Gravferdsloven krever at kirkegårdene til enhver tid har ledige graver for minst tre prosent av kommunens befolkning. Kirkegårdene har alle i varierende grad et parkliknende utseende, med grøntanlegg, grusganger, alléer og blomster. Noen har også store, gamle trær som skaper en fredelig ramme som mange setter pris på. Det er vakkert på kirkegårdene, spesielt om sommeren. Kirkegårdene som ligger i sentralt i Drammen, har ikke plass for utvidelser. Det er kirkegårdene som er anlagt i mer landlige omgivelser, som dekker behovet for utvidelser. 

Teamleder kirkegårder: Stig Indregård, 

Søk på kirkegårdene i Drammen

Det er 7 kirkegårder i Drammen:

Bragernes kirkegård
Kirkegården ligger ca. 200 meter vest for Bragernes kirke. Den ble besluttet anlagt av kirkeinspeksjonen i 1806, og den første begravelse fant sted i 1808. Arealet er ca. 37 mål. På Bragernes kirkegård er det i underkant av 9000 graver. Av disse er det 2156 kistegraver mens resten er urnegraver. Kirkegården har ikke areal for utvidelse, så det er ikke mulig å anlegge nye kistegraver på Bragernes kirkegård. I nordenden av kirkegården ligger Drammen krematorium med to kapeller, lille og store kapell med henholdsvis 80 og 240 sitteplasser.
Adresse: Rømers vei 15

Konnerud kirkegård
Kirkegården ligger på baksiden av Konnerud gamle kirke. arealet er ca. 23 mål. På Konnerud kirkegård er det plass til nye urnegraver.
Adresse: Stubberudveien 14, 3031 Drammen

Skoger kirkegård
Kirkegården ligger i tilknytning til Skoger kirke. Arealet er ca. 36 mål. Her er det plass til både nye urne- og kistegraver. Kirkegården vil bli utvidet til 58 mål  i 2012. Her finnes det også en egen gravlund for begravelse etter muslimsk tradisjon.
Adresse: Mælen 1

Strømsgodset kirkegård
Strømsgodset kirkegård ligger rett vest for Strømsgodset kirke (på andre side av Sundhauggata). Arealet er ca. 23 mål. Her er det plass til nye urnegraver. På kirkegården ligger et nyoppusset gravkapell.
Adresse: Grensegaten 17

Strømsø kirkegård

Kirkegården ligger i tilknytning til Strømsø kirke. Arealet er ca. 16 mål. Dette er en av sentrumskirkegårdene som ikke har utvidelsesmuligheter. Det er begrenset plass til nye urnegraver. Her er et nyoppusset gravkapell.
Adresse: Tordenskiolds gate 58a, 3044 Drammen

Tangen kirkegård
Tangen kirkegård ligger ca. 1 km. sydøst for Tangen kirke (i retning Svelvik). Arealet er ca. 10 mål. Hovedadkomst til kirkegården er fra Hans Tordsens gate.
Adresse: Hans Tordsens gate 12

Åssiden kirkegård
Kirkegården ble anlagt i 1987, ved Kjøsterudbekken på Åssiden. Den ligger ca. 2 km. vest for Åssiden kirke, bak Åssiden videregående skole. Arealet ble utvidet i 2008 til totalt 41 mål med nye 850 kistegraver. Her er det plass for både nye urne- og kistegraver. Det er også opparbeidet et nytt urnefelt uten gravstøtter eller andre forpliktelser for pårørende ved siden av kapellet. Dette er kalt "Navnet minnelund" hvor det er felles oppslagsplass for navneskiltene. Kirkegården vedlikeholder og steller dette felles gravfeltet.
Adresse: Betzy Kjeldsbergsvei 273, 3028 Drammen