Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Drammen krematorium

Drammen krematorium ligger i nordenden av Bragernes kirkegård, ca. 200 meter vest for Bragernes kirke. Her ligger også gravkapellene. Det store kapell, med 240 sitteplasser, er et livssynsfleksibelt seremonirom og har inngang fra øst (mot Bragernes kirke). Det lille kapell, med 80 sitteplasser, har inngang fra syd, i vestre del av bygningen.
All parkering må foregå langs veier eller i parkeringshus i Thamsgate øst for kirkegården.
Adresse: Rømers vei 11, 3016 Drammen.

Inngang til Det lille kapell sees til venstre på bildet under.
Drammen krematorium, inng. gamle kapell

Hovedinngang
krematoriet,imgp0641

Inngang til Det store kapell vises på bildet nedenfor.
Drammen krematorium inngang øst

TILRETTELEGGING AV LIVSSYNSFLEKSIBELT SEREMONIROM I DRAMMEN I 2010
 
Multikulturell befolkning i Drammen
Drammen kommune har en høy vekst i den multikulturelle befolkning, og forventer innen få år at 1 av 4 Drammensere har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk.
På denne bakgrunn er det behov for å ha fleksible seremonilokaler for gravferdsritualer til bruk for alle religioner og livssyn i Drammen.
 
Eksisterende gravferdslokaler
Den norske kirke i Drammen forvalter kommunens gravferdsordning som inkluderer gravstedene (kirkegårdene) i Drammen. Tradisjonelt er seremonilokalene ved kirkegårdene bygget og utsmykket for begravelser etter Den norske kirkes ordning. Majoriteten av befolkningen tilhører fortsatt Den norske kirke og benytter seg derfor av disse lokalene.
Drammen krematoriums store kapell har en utforming og verdighet som gjør den egnet som et livssynsfleksibelt seremonirom.Kapellet har ca.220 plasser, og er dermed stort nok i de fleste sammenhenger.

Dette kapellet har imidlertid et mosaikkbilde av Kristus i koret. Det er laget en løsning hvor man heiser opp et forheng foran dette bildet, og dermed vil det være mulig å kun bruke utsmykning og symboler som gravferdsarrangøren selv bringer med seg i seremonirommet. 

Drammen har en kremasjonsprosent på nesten 80%, og av den grunn er Krematoriets Store kapell mye benyttet. Det er ikke nødvendig med kremasjon selv om man benytter seremonirommet.

Tilpasset lokale
Krematoriets Store kapell har fått en fleksibel bruksløsning hvor vi ikke ødelegger for den eksisterende helhet i kapell og kunst som arkitekt og kunstner har utarbeidet. Kapellet kan fungere både med Kristusmosaikken synlig i koret ved kristen gravferd, og med et teppe/lerret som trekkes opp foran mosaikkbildet når det er ønskelig å skjule dette. Direkte på det opphengte teppet kan man projisere bilder eller film på. (se bildelinken over).

Enkeltmennesker eller religiøse grupper har da mulighet til selv å lage sine egne ritualer med bilder, pynt og annet innhold i et fleksibelt seremonirom.

Tekstilstykke
Teppet foran mosaikkbildet er i lys grå farge. Stoffet er montert på 3 motoriserte fester i taket. Stoffet har høy kvalitet og holder seg flatt. Teppets nedre kant er montert til en skinne med tyngde i bunnen slik at stoffet ikke blafrer, men holder seg stabilt under seremonier.

Spotlighter
Det kunstneriske og fargerike mosaikkbildet er laget for å sette sitt klare preg på rommet. Et forheng som dekker dette kunstverket kan lett bli tamt, og uten kunstverkets virkning på atmosfæren i rommet. Det er montert nye spotlighter som kan variere fargesettingen av forhenget samt gi en bedre visuell fremhevelse av kiste og blomsterutsmykking i kapellet. Denne lyssettingen belyser også mosaikkbildet på en bedre måte når teppet ikke er montert.Den nye belysningen fokuserer bedre på den sentrale midtgangen i hovedrommet og området der kisten plasseres. På den måten blir rommets viktigste områder markert, og aksen opp midtgangen vil være særlig synlig når man stiger inn i rommet.
 
Projektor
Det er montert en videoprojektor som kan projisere konkrete bilder eller budskap fra det trossamfunn som arrangerer minnestunden. Alternativt fra personens liv eller nøytrale bilder eller symboler. Mulighetene er mange
 
Andre tilpasninger i kapellet
Det er montert en retningsviser på gulvet bak i kapellet mot Kaba/Mekka slik at muslimer også kan benytte seremonirommet. Stolene er festet sammen i rekker som gjør at de enkelt kan stables vekk under seremonien som utføres mens alle står i riktig retning.
Det er ikke røkvarsler i rommet, slik at røkelse også er mulig å benytte.